Disclaimer Uitvaartwinkel

Disclaimer
Uitvaartwinkel (Kamer van Koophandel: 01181266) – onderdeel van – en hierna te noemen Legend Corporation (www.legendcorporation.nl), verleent u hierbij toegang tot deze webwinkel en nodigt u uit de hier aangeboden producten en diensten af te nemen.

Legend Corporation behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Legend Corporation spant zich in om de inhoud van de webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen en andere informatie over prodcten op de webwinkel onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor in de webwinkel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Legend Corporation nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Legend Corporation is niet verantwoordelijk voor het in gebreke zijn van geleverde producten en diensten. Indien er een geschil onstaat, dient u dit op te lossen met de exploitant van deze webwinkel.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Legend Corporation en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Legend Corporation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.